تجربه دهم : گذشت زمان و مشاهده هیجانات

نمیتوان گفت سن یک عامل کلیدی در مدیریت است ولی عامل مهمی است ، چرا که یک رابطه مستقیم با تجربه و میزان هیجانات فرد دارد

تجربه نهم : تحصیلات آکادمیک

سابقا تصور بنده از مدیریت یک شرکت داشتن یک سری قابلیت های فردی به همراه تجربه کاری بود که صرفا از طریق گذشت زمان و کار کردن بیشتر حاصل میشد ، بعد از گذشت زمان و شرکت در یک سری سمینار و همایش متوجه شدم که داشتن توانایی های فردی و تجربه کافی نیست بلکه ...

تجربه هشتم : تفویض اختیار

بدون شک یکی از کارهایی که هر سازمانی پس از ایجاد چارت سازمانی و تنظیم شرح وظایف باید انجام دهد واگزار نمودن مسئولیت ها به مدیران و قدرت تصمیم گیری به آن هاست

تجربه هفتم : استفاده از مشاور

هیچ کس نیست که ادعا کند که بدون مشاوره بتواند کارهای خود را به تنهایی به بهترین شکل انجام دهد ، یک سازمان هم از این قضیه مستثنا نیست . قطعا میتوان گفت یکی از احتیاجات مهم یک شرکت یا سازمان داشتن استفاده از مشاور است ولی متاسفانه خیلی از سازمان ها مث ...

تجربه ششم : چارت سازمانی ، شرح وظایف و انتخاب مدیر

هیچ چیزی مانند بی نظمی و تداخل وظایف نمیتواند یک سازمان را فشل کند ، بعد از توسعه شرکت و خلاص شدن از معضلات فضای کاری بزرگترین مشکل نداشتن واحد های مستقل و شرح وظایف تدوین شده بود . بنابراین تصمیم گرفتیم با جداسازی واحد ها و انتخاب سرپرست و مدیر برا ...

آموزش گام به گام AngularJS قسمت یازدهم : ساخت Custom Directive

در این مقاله یک دیرکتیو شخصی سازی شده در انگولار آموزش داده شده است

آموزش گام به گام AngularJS قسمت دهم : Login و Validation

در این مقاله سیستم تشخیص هویت ساده کاملا توسط انگولار انجام خواهد شد

آموزش گام به گام AngularJS قسمت نهم : آشنایی با ngRoute و ng-view

در این مقاله روت کردن و تغییر مسیر و ارائه روشی برای بهینه کردن سئو در انگولار معرفی خواهد شد

آموزش گام به گام AngularJS قسمت هشتم : آشنایی با Service و Factory

در این مقاله کار با سرویس و فکتوری در انگولار آموزش داده خواهد شد

آموزش گام به گام AngularJS قسمت هفتم: ویرایش درجای اطلاعات درجدول به کمک ng-include و ng-template

در این مقاله مرتبط سازی پروژه به وسیله ng-include انجام شده و سپس به کمک ng-template اطلاعات جدول درجا ویرایش میشود

آموزش گام به گام AngularJS قسمت ششم : AngularJS AJAX

در این مقاله از طریق سرویس $http اطلاعات JSON بوسیله متد GET و POST ارسال میگردد

آموزش گام به گام AngularJS قسمت پنجم: پیاده سازی عملیات CRUD توسط AngularJS

در این مقاله 4 عمل اصلی درج ، نمایش ، حذف و به روز رسانی توسط انگولار روی آرایه و بدون بانک اطلاعاتی آموزش داده شده است

آموزش گام به گام AngularJS قسمت چهارم: اعتبار سنجی ( Validation )

در این مقاله با نحوه اعتبار سنجی فرم ها به صورت Client Side در انگلولار آشنا خواهید شد

آموزش گام به گام AngularJS قسمت سوم : کار با Filtering و Sorting

در این مقاله با JSON و نمایش اطلاعات در یک جدول آشنا خواهید شد و اطلاعات را به صورت جستجو فیلتر و مرتب خواهیم کرد

آموزش گام به گام AngularJS قسمت دوم : آشنایی با کنترلر ها (Controller) و ng-repeat

در این مقاله با کنترل ها در AngularJS آشنا میشوید و نحوه بایند کردن اطلاعات توسط ng-repeat توضیح داده شده است

آموزش گام به گام AngularJS قسمت اول : آشنایی با AngularJS و Directive ها

در این مقاله کلیات انگولار جی اس و پیشنیاز های و یک مثال عملی توضیح داده شده است

تجربه پنجم : دفترکار به دوش !

تجارب یک مدیر بی تجربه در زمینه راه اندازی و مدیریت یک شرکت خصوصی

تجربه چهارم : راه اندازی مجدد تیم بعد از 5 سال تجربه

تجارب یک مدیر بی تجربه در زمینه راه اندازی و مدیریت یک شرکت خصوصی

رفتارسازمانی

تجربه سوم : ارتقا به مدیر فنی از یک برنامه نویس ساده

تجارب یک مدیر بی تجربه در زمینه راه اندازی و مدیریت یک شرکت خصوصی

1234567