تجربه دهم : گذشت زمان و مشاهده هیجانات

نمیتوان گفت سن یک عامل کلیدی در مدیریت است ولی عامل مهمی است ، چرا که یک رابطه مستقیم با تجربه و میزان هیجانات فرد دارد

تجربه نهم : تحصیلات آکادمیک

سابقا تصور بنده از مدیریت یک شرکت داشتن یک سری قابلیت های فردی به همراه تجربه کاری بود که صرفا از طریق گذشت زمان و کار کردن بیشتر حاصل میشد ، بعد از گذشت زمان و شرکت در یک سری سمینار و همایش متوجه شدم که داشتن توانایی های فردی و تجربه کافی نیست بلکه ...

تجربه هشتم : تفویض اختیار

بدون شک یکی از کارهایی که هر سازمانی پس از ایجاد چارت سازمانی و تنظیم شرح وظایف باید انجام دهد واگزار نمودن مسئولیت ها به مدیران و قدرت تصمیم گیری به آن هاست

تجربه هفتم : استفاده از مشاور

هیچ کس نیست که ادعا کند که بدون مشاوره بتواند کارهای خود را به تنهایی به بهترین شکل انجام دهد ، یک سازمان هم از این قضیه مستثنا نیست . قطعا میتوان گفت یکی از احتیاجات مهم یک شرکت یا سازمان داشتن استفاده از مشاور است ولی متاسفانه خیلی از سازمان ها مث ...

تجربه ششم : چارت سازمانی ، شرح وظایف و انتخاب مدیر

هیچ چیزی مانند بی نظمی و تداخل وظایف نمیتواند یک سازمان را فشل کند ، بعد از توسعه شرکت و خلاص شدن از معضلات فضای کاری بزرگترین مشکل نداشتن واحد های مستقل و شرح وظایف تدوین شده بود . بنابراین تصمیم گرفتیم با جداسازی واحد ها و انتخاب سرپرست و مدیر برا ...

تجربه پنجم : دفترکار به دوش !

تجارب یک مدیر بی تجربه در زمینه راه اندازی و مدیریت یک شرکت خصوصی

تجربه اول : اقدام برای ایجاد یک گروه در دانشگاه

تجارب یک مدیر بی تجربه در زمینه راه اندازی و مدیریت یک شرکت خصوصی

تجربه دوم : اقدام مجدد ایجاد گروه از همکلاسی های قدیم

تجارب یک مدیر بی تجربه در زمینه راه اندازی و مدیریت یک شرکت خصوصی

تجربه چهارم : راه اندازی مجدد تیم بعد از 5 سال تجربه

تجارب یک مدیر بی تجربه در زمینه راه اندازی و مدیریت یک شرکت خصوصی

تجربه سوم : ارتقا به مدیر فنی از یک برنامه نویس ساده

تجارب یک مدیر بی تجربه در زمینه راه اندازی و مدیریت یک شرکت خصوصی